MINDENT A KÖZÉPMÉLYLAZÍTÁSRÓL
Nyers erő és kiváló hatékonyság: ez a SUMO talajlazító!


A mezőgazdaságban talajnak nevezzük a földkéreg legfelső, laza, termékeny rétegét. A talaj lazítása során a talajszemcsék, vagyis a talajrészecskék közötti kohéziót megszüntetjük, vagy csökkentjük, továbbá a művelt réteg és az altalaj közötti megfelelő kapcsolatot alakítjuk ki. A felszíni, illetve a felszín alatti tömör rétegek megnehezítik a csapadék talajba hatolását, eróziós károkat okoznak, továbbá növelik a művelés energiaigényét és csökkentik a talaj termőképességét. Ezen okok miatt a termőtalajok bizonyos időközönkénti lazítása feltétlenül szükséges.

A tömörödött réteg kialakulásának oka lehet művelési, vagy gépesítési eredetű. Sok esetben az egyik fő probléma a mindig azonos mélységben végzett alapművelés. A művelés határán kialakult talajtömörödést a hagyományos szántásos művelési rendszereknél ,,eketalp-betegségként” ismerjük. Ugyanilyen problémát tud okozni a mindig azonos mélységben járatott tárcsás borona is. A káros talajtömörödés másik fő oka a napjainkban jellemző egyre nagyobb teljesítményű, ezáltal nagyobb méretű és tömegű erőgépek és betakarítógépek használata. A szántóföldön való közlekedéskor a járószerkezet alatt tömör réteg alakul ki, mely az ismételt áthaladások során egyre mélyül, azonos mélységet vizsgálva pedig a tömörödés mértéke növekszik.

A lazító munkája révén a szerszámok nyomában a talajban lefele szűkülő, V alakú csatornák keletkeznek. Közben a szerszámok között a szerszámosztástól, a munkamélységtől és a repedés geometriájától függően különböző nagyságú átlazítatlan kúpok alakulnak ki. A középmély- és mélyazítás munkaminősége – a terület elhanyagoltságától függően – akár több munkamenet után felel csak meg a kívánalmaknak.


Különböző konstrukciójú lazító szerszámok

Sekélyebb munkavégzésnél a talaj előre, oldalra és felfelé is elmozdul miközben jól definiálható félhold alakú törésvonalak mentén reped, melyek a lazítószerszám csúcsától a felszín irányába nagyjából 45°-os talajsíkkal bezárt szögben keletkeznek. A félhold alakú törésfelület egészen egy kritikus munkamélységig jelen van. Egy kritikus munkamélység alatt a talaj csak előre és oldalirányban mozdul el (vízszintes törésfelület), mellyel a szerszám közvetlen környezetében mélytömörítés alakul ki. A tömörített zóna alakja a szerszám alakjától függ. Az alábbi képen látható, ha a lazítókések a kritikus mélységük alatt dolgoznak. Ezek a jelenségek jól megfigyelhetők üvegfalú vizsgáló talajvályúban.

 

A tömörített zóna alakulása a kritikus mélység alatt

 

Amennyiben a lazítókések a kritikus munkamélységük felett dolgoznak, a szerszám csúcsa felett 20-40 mm-rel vízszintes törésvonalak keletkeznek az egyébként megjelenő félhold törésvonalon felül. Ezen törésvonalak mérete és kiterjedése a talajtípus függvénye. Homokos, illetve löszös talajon kevésbé jellemző, mivel az agyagosabb, kötöttebb talajok nagyobb kohéziója végett jelenik meg.

A szerszámcsúcs által létrehozott vízszintes törésvonal

Ezek a vízszintes törések általában kevés hatással vannak a talaj átlazulására, viszont ha a lazítókést szárnyas oldalelemekkel egészítjük ki jelentősen növelhetjük a talajművelés mértékét amellett, hogy a teljesítmény igény nem növekszik számottevően. A szárnyak hatására létrejövő talajmozgás általában függőleges irányú, nem az orr rész által keltett 45°os szöget követi. További előnye az oldalszárnyak alkalmazásának, hogy megnöveli a lazítószerszám kritikus mélységét, valamint a megművelt talajkeresztmetszetet.

 


Szárnyas lazítókés alkalmazása a vízszintes törésvonal kihasználására

Összefoglalva kijelenthető tehát, hogy szárnyas elemek nélküli lazítókés által kimetszett talajszelvény ék alakú, amelyet annak megemelésével, aprózásával lazít. Mozgását tekintve a talaj a gerinclemez mentén felfelé halad, közben repedezik és folyamatosan cserélődik. Az ily módon lazított talaj a jobb átlevegőztetés miatt kevésbé hajlamos a visszatömörödésre, mint a Drén-ekével, vagy Paraplow-féle szerszámmal megművelt talaj. A felszín egyenletessége kielégítő, ám kötöttebb talajok esetén rögök keletkezhetnek.

A szárnyas lazítószerszám is az ékes szerszámhoz hasonlóan lazít, azzal a lényeges különbséggel, hogy a lazítóéken lévő szárnyak végett a lazított sáv sokkal szélesebb. Továbbá a talajszelvényt megemelő, aprózó hatás, ezáltal a lazítottság is ennél a konstrukciónál a leghatékonyabb. Ez a pozitív hatás viszont esetenként durva, rögös talajfelszínnel járhat együtt, ami miatt megfelelő elmunkáló henger használata szükséges.

Az angliai székhelyű SUMO a forgatás nélküli, konzerváló talajművelési technológia eszközeinek fejlesztésével és gyártásával foglalkozik. Portfóliójuk gerincét az olyan középmély lazítók és egy menetben történő talajművelést lehetővé tevő kombinált munkagépek adják, melyek a legnehezebb körülmények között is bizonyítottak.

Sumo függesztett és vontatott kivitelű lazítók

Sumo függesztett és vontatott kivitelű lazítók

A SUMO szántóföldi lazítói függesztett és vontatott vázszerkezettel készülnek és 3-tól 9 késes kivitelig elérhetőek. A művelőszerszám hagyományos lazítókés elvét követve egy kis szögben álló gerinclemezből és szárnyas elemmel kiegészített lazítóékből áll. A művelőelemek hosszú élettartamáról a SUMO saját gyárában felvitt Volfram-Karbid kopásálló réteg gondoskodik. A lazítókések maximum 500 mm mélységben képesek dolgozni. A szerszámok túlterhelés elleni védelméről többször használatos nyírócsap, illetve opcionálisan hidraulikus automata biztosítás gondoskodik, mellyel a lazítókések kiemelhetők, ami megkönnyíti a szállítást és a táblavégi fordulókat. 


Hagyományos egyenes szárú szárnyas lazítóék

A talaj megfelelő visszazárásáról különleges kiképzésű, szabadalmaztatott henger gondoskodik. A 600 mm átmérőjű zárt hengerpalástra csavarozott tarajos ékgyűrűk szétzúzzák a nagyobb rögöket és lehetővé teszik a csúszásmentes gördülést, még nedvesebb talajfelszín esetén is. A henger egyedi jellemzője a széles és lapos bakhátszerű felszínformálás, mely kiválóan őrzi a nedvességet, illetve csapadékos körülmények esetén az ékgyűrűk által vágott árkok hatékonyan vezetik el a belvizet.


Tarajos ékgyűrűs tömörítőhenger sárkaparókkal és a henger által elmunkált bakhátas talajfelszín

A SUMO által kínált lazítók a hagyományos, illetve a csökkentett menetszámú művelési rendszerek mellett remekül illeszkednek a legelő-ápolás technológiájába is. A 3-tól 9 késes kivitelig elérhető lazítók a kis-, közepes- és nagygazdaságok számára is hosszú távú megbízható megoldást nyújtanak a kiváló talajállapot megőrzéséhez.

További információ a SUMO kínálatáról >>